Chữa tuỷ

Chữa tủy răng

Đối với nhiều người, nhất là trẻ em thì đến nha khoa gặp bác ĩ là việc làm...

Xem thêm

Bọc răng sứ có cần lấy tủy không?

Câu hỏi: Chào bác ĩ của nha khoa Sài Gòn, hiện em đang muốn ử dụng phương pháp...

Xem thêm
Đặt hẹn