Phục hình răng sứ cho răng bị mất

Mất răng lâu năm thì phải làm sao?

Câu hỏi: Chào bác ĩ, cho tôi hỏi nếu bị mất răng lâu năm thì phải làm ao Tại...

Xem thêm

Phục hình răng bằng hàm tháo lắp

Tình trạng bị mất răng hoàn toàn gây khó khăn trong việc ăn nhai, phát âm và nhất...

Xem thêm

Cầu răng sứ

Câu hỏi: Chào bác ĩ Nha khoa Sài Gòn Hiện em vừa bị gãy mất một chiếc răng,...

Xem thêm
Đặt hẹn